členské schůzky spojené s přednáškami

Vážení přátelé, přijměte pozvání na
členské schůzky spojené s přednáškami.

Konají se v níže uvedených termínech vždy v 17.30 - 18.30hod (poslední úterý v měsíci - výjimka prosinec).
v zasedací místnosti v přízemí paláce Charity.

(Sraz účastníků je v 17,30 hod. před domem, hosté jsou vítáni - bez vstupního poplatku.)

Charita
Charita Česká republika
Vladislavova 1460/12
110 00 Praha 1 - Nové Město

Členské schůzky spojené s přednáškami na I.pololetí roku 2024 :

       
30.01.2024   M.Baroch  Angličtí rytíři Řádu Marie Terezie.
      Po přednášce Mimořádná členská schůze.
       
27.02.2024     Mimořádná členská schůze
       
26.03.2024   J.Skřivánek Soubor martinických znaků v jejich rodovém sídle Smečno, II. část, Sala terrena, kostel Nejsvětější Trojice, Martinická hrobka.
       
30.04.2024   V.Tomek Šlechtické náhrobníky na hřbitově Malvazinky.
       
28.05.2024   A.F.Malinovský Kdo byl prvním litomyšlským biskupem?
       
25.06.2024     Výroční členská schůze (dříve Valná hromada).

 

Členské schůzky spojené s přednáškami v roce 2023 :

       
25.04.2023   R.Klimeš  Exponáty Muzea Řádu bílého lva
      Před přednáškou bude sdělena krátká zpráva o činnosti Výboru Heraldické společnosti v Praze, za poslední tři měsíce.
       
30.05.2023   A.F.Malinovský Novodobé řády, vzniklé u nás po roce 1989
     

Přednáška bude i článkem v HR-2023.

       
27.06.2023     Členská schůze 
      (dříve Valná hromada)
       
12.09.2023     Mimořádná členská schůze
    R.Klimeš  Znaky a vlajky regionů republiky Malta
       
31.10.2023   M.Belica

Metamorfozy moderních arabských států
a jejich vlajky

     

 

28.11.2023   J.Oulík Heraldické památky ve Zdibech u Prahy
       
12.12.2023   J.Skřivánek Smečno, rodové sídlo Martiniců a Clam-Martiniců

 

Členské schůzky spojené s přednáškami na I.pololetí roku 2022 :

       
25.01.2022   M.Fiala Nobilitace primátorů Kr.hl.m.Prahy
       

22.02.2022

  V.Tomek 

Bohemika v tzv. Altes Wappenbuchu

       
29.03.2022   V.Tomek  Bohemika v tzv. Altes Wappenbuchu
       
26.04.2022   R.Klimeš  Standarta presidenta ČSR z roku 1918
       
31.05.2022   S.Hošťálek Erby účastníků schůzky u Smiřických
       
28.06.2022     Valná hromada

 

Členské schůzky spojené s přednáškami na II.pololetí roku 2021 :

       
21.09.2021   prof. Jan Županič Podnikatelé a šlechta
       
26.10.2021   Ing. Josef Skřivánek Kostel sv. Jakuba v Jakubu
       
30.11.2021   Mgr.Ing. Jan Oulík  290. výročí vydání nejstarší „české“ učebnice heraldiky (1730 vytištěna v Praze - v latinské řeči)
       
14.12.2021   Vladivoj Tomek    Stammbuch Heinricha Primmera

Členské schůzky spojené s přednáškami na I.pololetí roku 2021 :

Vzhledem k mimořádné situaci v souvislosti s epidemií Covid-19 byly přednášky do odvolání na I.pololetí roku 2021 zrušeny.
Děkujeme za pochopení.

Členské schůzky spojené s přednáškami na II.pololetí roku 2020 :

       
29.09.2020   prof. Jan Županič Nobilitace rakouských podnikatelů
Zrušena z důvodu nemoci přednášejícího.
       
20.10.2020   Ing. Josef Skřivánek Náhrobníky v kostele sv. Jakuba Většího v Jakubu
       
24.11.2020   Vladivoj Tomek    České erby ve slezském Stammbuchu H.Primmera
       
15.12.2020   Mgr.Ing. Jan Oulík  K 290. výročí nejstarší „české“ učebnice heraldiky

Vzhledem k mimořádné situaci v souvislosti s epidemií Covid-19 byly přednášky do odvolání na II.pololetí roku 2020 zrušeny.
Děkujeme za pochopení.

Členské schůzky spojené s přednáškami na I.pololetí roku 2020 :

       
28.01.2020   S.Hošťálek Generál Laudon podruhé
       
25.02.2020   Klimeš R.   Znaky slezských knížectví zastoupených na velkém státním znaku Republiky československé z roku 1920
       
31.03.2020   V.Tomek    České erby ve slezském Stammbuchu H.Primmera
       
28.04.2020   J.Skřivánek Náhrob. v kostele sv.Jakuba Vět. v Jakubu
       
26.05.2020   J.Oulík  K 290. výročí nejst. „české“ učebnice heraldiky
       
30.06.2020     Valná hromada

Vzhledem k mimořádné situaci v souvislosti s epidemií Covid-19 byly přednášky od března do května zrušeny. Pokud se nestane nic mimořádného valná hromada HSP proběhne podle plánu 30.6.2020.
Děkujeme za pochopení.

Členské schůzky spojené s přednáškami v roce 2019 :

       
29.01.2019   V.Tomek  Papírové pohř.štíty mimo Wunschwitzovu sbírku  
       
26.02.2019   V.Tomek  České erbovní listiny na internetu
       
26.03.2019     Volný diskusní program
       
30.04.2019   J.Skřivánek Šlechtic Felix Heintschel von Heinegg
       
28.05.2019   S.Hošťálek Hošťálkové z Hognestu
       
25.06.2019     Valná hromada
       
24.09.2019     Volný diskusní program
       
29.10.2019   V.Tomek  Her.výzdoba knihy Pasovského bratrstva smrti    
       
26.11.2019   J.Oulík  „Česká stopa“ v erbovníku Bergshammar     
       
17.12.2019   A.Malinovský Erby z fondu Stará manipulace

 

Členské schůzky spojené s přednáškami v roce 2018 :

       
30.01.2018   V.Tomek  Heraldická výzdoba brněn.Taschenbuchů Ad.H.    
       
27.02.2018   V.Tomek  Rod Wenzel-Sternbach v Čechách
       
27.03.2018   A.Malinovský Vlajky jejich otců
       
24.04.2018   J.Skřivánek     Paměť. desky litoměřických biskupů
       
29.05.2018   R.Klimeš Symboly něm. funkcionářů v Protektorátu Č. a M.
       
26.06.2018     Valná hromada
       
25.09.2018   J.Županič    Nobilitační politika habsburské monarchie        
       
30.10.2018   S.Hošťálek Krátké životní osudy Jana Zhořeleckého      
       
27.11.2018   R.Klimeš Symboly protektorátu Čechy a Morava 3
       
18.12.2018   J.Oulík  Zaniklá renes.znaková galerie na St.náměstí   

 

Členské schůzky spojené s přednáškami v roce 2017 :

       
31.01.2017   Z.Chramosta Osobnosti válečného loďstva Habsburgů - 2.
       
28.02.2017   R.Klimeš Symboly Protektorátu Čechy a Morava
od 16.03.1939 do 05.10.1939. 
       
28.03.2017   V.Tomek   O erbu Kaplířů ze Sulevic.
       
25.04.2017   A.Malinovský O erbovní galerii na Laufu.
       
30.05.2017   P.Tybitancl   Vývod Leopolda z Klenové.
       
27.06.2017     Valná hromada
       
10.10.2017   J.Oulík    Znaky na klenbě kostela sv.Václava ve St.Boleslavi
       
24.10.2017   S.Hošťálek Erby čes.generálů v 1.svět.válce
       
28.11.2017   R.Klimeš  Symboly protektorátu Čechy a Morava 2 
       
19.12.2017   V.Tomek České erby ve Vídeňském archivu 

 

Členské schůzky spojené s přednáškami v roce 2016 :

       
26.01.2016   S.Hošťálek Karel Veliký, sjednotitel Evropy
       
23.02.2016   M.Hlinomaz      K problematice monogramatických a mluvících znaků v opatské heraldice.
22.03.2016   V.Tomek   K heraldické výzdobě českých sněmovních artikulů - erby nejv.písařů.
       
26.04.2016   J.Skřivánek   Proměny znaku Strah.premonstrátů v běhu staletí
       
31.05.2016   V.Tomek   K heraldické výzdobě českých sněmovních artikulů - erby místopísařů
       
28.06.2016     Valná hromada
       
20.09.2016   A.F.Malinovský  Heraldika v rakovnickém kostele sv.Bartoloměje. 
       
25.10.2016   Z.Chramosta Osobnosti válečného loďstva Habsburgů.
       
29.11.2016   J.Oulík F.J.Vavák a heraldika.
       
20.12.2016   R.Klimeš Vexiologické artefakty Českého Yachtklubu.

 

Konají se v níže uvedených termínech vždy v 17.30 hod.
v konferenčním sále

Archivu hlavního města Prahy na Chodovci
Archivní 1280/6
149 00 Praha 4

Sraz účastníků je v 17,30 hod. ve vstupní hale.
Spojení:1)ze stanice metra Opatov autobusy č.136 a 213, ze stanice Želivského autobusem č.213 do zastávky Chodovec.
2)ze stanice metra Chodov autobusem č.115 do zastávky Městský archiv.

(Přednášky se do konce roku 2009 konaly, nebylo-li uvedeno jinak,
v bývalém sídle HSP v Archivu hlavního města Prahy, Clam-Gallasův palác,
Husova 20, 110 00 Praha 1 - Staré Město. Palác je v současné době v rekonstrukci).
 

Členské schůzky spojené s přednáškami v roce 2015 :

       
27.01.2015   M.Hlinomaz Několik poznatků ohledně klášterní heraldiky v českých zemích
       
24.02.2015   R.Klimeš Symboly čes.olymp.výboru-1912
       
31.03.2015   M.Fiala Vévodové císaře Napoleona - 2
       
28.04.2015    J.Skřivánek Znaková galerie dvorany Hl.nádráží v Praze
Z důvodu probíhající rekonstruce přednáškového sálu Archivu hl.m.P. přednáška proběhne v badatelně archivu.
       
26.05.2015   S.Hošťálek Tři dcery J.Zik.Hošťálka z Javořic
Z důvodu probíhající rekonstruce přednáškového sálu Archivu hl.m.P. se přednáška ruší.
       
23.06.2015     Valná hromada
Z důvodu probíhající rekonstruce přednáškového sálu Archivu hl.m.P. Valná hromada proběhne v badatelně archivu.
       
29.09.2015   S.Hošťálek Tři dcery J.Zik.Hošťálka z Javořic
       
20.10.2015   V.Tomek O erbech Pešinů z Čechorodu   
       
24.11.2015   J.Oulík Znakové galerie v Sušici      
       
15.12.2015   M.Hlinomaz  Znaky Berků z Dubé v Zákupech
a znaky Wendschuhů von Zdir

Členské schůzky spojené s přednáškami v roce 2014 :

       
28.01.2014   M.Hlinomaz Znaky vyšebrodských opatů
       
25.02.2014   J.Hrdlička Heraldická sbírka AMP - potřetí
       
25.03.2014   V.Tomek  Znakový soubor v Pamětihodnu J. z Bratřic
       
29.04.2014    J.Skřivánek Podoby znaku řádu servitů v býv.klášterech
       
27.05.2014   J.Tovačovský Gruzie-rodiny s titulem Eristava
       
24.06.2014     Valná hromada
       
30.09.2014   S.Hošťálek Neoficiální polepšení znaku
J.Z.Hošťálka z Javořice
       
21.10.2014   P.Tybitancl Znaky v poutním kostele v Mariazell
       
25.11.2014   M.Hlinomaz Několik poznatků ohledně klášterní heraldiky          v českých zemích
       
16.12.2014    M.Fiala Vévodové císaře Napoleona

Členské schůzky spojené s přednáškami v roce 2013 :

       
29.01.2013   S.Hošťálek Čeněk z Vartemberka
       
26.02.2013   R.Klimeš Znak země Voralberg
       
26.03.2013   V.Tomek  Heraldické památky Pacova
       
30.04.2013    J.Tovačovský Dynastie Bagrationů, rod gruzínských panovníků
       
28.05.2013   J.Oulík  Vojtěch Král z Dobré Vody -100.výročí úmrtí
       
25.06.2013     Valná hromada
       
24.09.2013   J.Tovačovský Gruzie - údělná knížectví a jejich vládnoucí rody
       
29.10.2013   J.Oulík Znaková galerie v Hrádku u Sušice
       
26.11.2013   J.Brňovjak Moravské kvaterny Majestátů
       
17.12.2013   J.Hrdlička Heraldická sbírka AMP - podruhé

Členské schůzky spojené s přednáškami v roce 2012 :

       
31.01.2012   J.Županič    Židovská šlechta II.
       
28.02.2012   J.Tovačovský Podnikatelská rodina Liebigů
       
27.03.2012   P.Tybitancl  Rozpory v rodokmenu Rožmberků
       
24.04.2012   J.Oulík   Erby na vítězném oblouku Vlašského špitálu
       
29.05.2012   V.Tomek  Heraldika a genealogie na internetu
       
26.06.2012     Valná hromada
       
25.09.2012   S.Hošťálek Jiří z Poděbrad
       
30.10.2012   J.Tovačovský  Symbolika Řádu zlatého rouna
       
27.11.2012   P.Tybitancl   Heraldické drobnosti z pražské Lorety
       
18.12.2012   M.Fiala  Erbovní listiny OA v Praze

Členské schůzky spojené s přednáškami v roce 2011 :

       
25.01.2011   M.Fiala Erbovní listiny Národního archivu
       
22.02.2011   J.Tovačovský Říšské tituly v ruské heraldice II.
       
29.03.2011   S.Hošťálek  Dvě zapomenuté královny
       
26.04.2011   R.Klimeš Symboly iredentismu 1918-19 na území ČSR
       
31.05.2011   P.Tybitancl    Knížecí linie rodu Trauttmansdorffů
       
28.06.2011     Valná hromada
       
27.09.2011   J.Županič    Židovská šlechta
       
25.10.2011   S.Hošťálek  Petr Vok a jeho Řád lebky
       
22.11.2011   J.Tovačovský Říšské tituly v ruské heraldice III.
       
13.12.2011   M.Fiala Erbovní listiny SOA v Praze

Členské schůzky spojené s přednáškami v roce 2010 :

       
26.01.2010   V.Tomek Heraldické památky z Pelhřimovska III.
       
23.02.2010   S.Hošťálek Meklenburští vévodové
       
23.03.2010   J.Županič    Rod  Baltazzi-Vetsera
       
20.04.2010   J.Tovačovský Hrabata von Carlow
       
18.05.2010   V.Smolová-M.Fiala
-J.Hrdlička
Památník Přibíka Jeníška z Újezda
       
15.06.2010     Valná hromada
       
21.09.2010   R.Klimeš Výsostné znaky československých letadel
       
19.10.2010   J.Tovačovský  Říšské hraběcí tituly v Rusku
       
23.11.2010   J.Oulík Znaková galerie na obrazech svatováclavského cyklu ve Staré Boleslavi
       
14.12.2010   A.F.Malinovský  Vývoj knížecího znaku Paarů

Členské schůzky spojené s přednáškami v roce 2009 :

       
27.01.2009   J.Tovačovský Ruská morganatická heraldika II.
       
24.02.2009   V.Tomek Heraldické památky z Pelhřimovska II.
       
24.03.2009   R.Klimeš  Symboly Slovenska v letech 1939 - 1945
       
28.04.2009   J.Hrdlička – M.Fiala Některé heraldické památky vídeňské Schatzkammer
       
26.05.2009   S.Hošťálek Zámek Hluboká a jeho držitelé od 13.do 20.stol.
       
23.06.2009     Valná hromada
       
29.09.2009   R.Klimeš   Zemské symboly na území Československa
       
27.10.2009   J.Županič  Parishové ze Senftenbergu
       
24.11.2009   P.Tybitancl 

Vývod maršála Karla I. Schwarzenberga

       
15.12.2009   A.F.Malinovský  Mé letošní heraldické aktivity

 

Přednáška konaná dne 24.2.2009 byla z technických důvodů uskutečněna
v
Archivu hl.m. Prahy na Chodovci (Archivní 6, Praha 4 - Chodov).
Sraz účastníků byl v 17
.30 hod. ve vstupní hale.

Spojení: 1) ze stanic metra (C) Opatov nebo (A) Želivského autobusem č.213 do zastávky Chodovec
  2) ze stanice metra (C) Chodov autobusem č.115 do zastávky Keblovská

Členské schůzky spojené s přednáškami v roce 2008 :

       
29.01.2008   K.Woitschová Památníky raného novověku a jejich interpretační možnosti
       
26.02.2008   V.Tomek Heraldické památky z Pelhřimovska
       
25.03.2008   S.Hošťálek Rod d´Hauteville z Normandie
       
29.04.2008   J.Tovačovský Historie jedné heraldické kuriozity
       
27.05.2008   W. Gojniczek Herbarz księdza Leopolda Jana Szersznika
(1747-1814)
       
24.06.2008     Valná hromada
       
30.09.2008   R.Klimeš                 Presidentské standarty od r.1918 na území ČSR
       
21.10.2008   V.Pouzar Dámský Řád Hvězdného kříže
       
25.11.2008   J.Tovačovský Ruská morganatická heraldika
       
16.12.2008   M.Fiala, J.Loch Martinický palatinát

 

Přednáška konaná dne 16.12.2008 se technických důvodů uskutečnila
v
Archivu hl.m. Prahy na Chodovci (Praha 4 - Chodov).

Členské schůzky spojené s přednáškami v roce 2007 :

       
30.01.2007   S.Hošťálek Václav Otakar Perglar z Perglasu
       
27.02.2007   P.Tybitancl Vývod Lobkowicz-Dietrichstein
       
27.03.2007   A.F.Malinovský Svastika a její vývoj
       
24.04.2007   J.Olšovský Rod Švamberků s erbem labutě
       
29.05.2007   J.Županič Rakouská šlechta na prahu moderní doby
       
26.06.2007     Valná hromada
       
18.09.2007   A.F.Malinovský  Svastika v heraldice - dokončení
       
30.10.2007   R.Klimes Z historie symbolů Podkarpatské Rusi - 1.část
       
27.11.2007   J.Kilián Nobilitovaní mělničtí měšťané 17.století
       
18.12.2007   J.Olšovský Rod Švamberků s erbem labutě - dokončení

Členské schůzky spojené s přednáškami v roce 2006 :

       
31.01.2006   J.Županič Proměny české šlechty v 16.-18.století
       
28.02.2006   J.Tovačovský Čeští nobilitovaní průmyslníci 19.století
       
28.03.2006   J.Loch   Vladykové z Kosmačova
       
25.04.2006   P.Sedláček   Erby v kostele v Doubravníku
       
30.05.2006   A.F.Malinovský Heraldika držitelů paláce Platýz
       
27.06.2006     Valná hromada
       
26.09.2006   S.Hošťálek Páni z Dražic
       
24.10.2006   J.Hrdlička Sfragistická kolekce z dílny keramika K.Trkala
       
21.11.2006   V.Pouzar Rakouské záslužné řády  v době předbřeznové
       
19.12.2006   A.F.Malinovský Pokus o elektronický heraldický rejstřík

Členské schůzky spojené s přednáškami v roce 2005 :

       
25.01.2005   M.Fiala Erbovní listiny SÚA III.
       
22.02.2005   J.Županič Udílení šlechtictví v Rakousko-Uherské monarchii
       
22.03.2005   S.Hošťálek Česká a moravská heraldika v době Přemyslovců
       
26.04.2005   J.Koloc Vývody na hradě Buchlově
       
24.05.2005   P.R.Pokorný Církevní heraldika
       
28.06.2005     Valná hromada
       
20.09.2005   V.Tomek Heraldické památky Žirovnice
       
18.10.2005   J.Tovačovský Manželka A.S.Puškina
       
22.11.2005   V.Pouzar Rok 1848 - předěl v udělování
Rakouských záslužných řádů
       
13.12.2005   J.Hrdlička Heraldické a sfragistické prameny
Archivu hl.m. Prahy na internetu

 

Přednášky konané dne 25.01. a 13.12 2005 se z technických důvodů uskutečnily
v
Archivu hl.m. Prahy na Chodovci (Praha 4 - Chodov). Sraz účastníků byl v 17.30 hod. ve vstupní hale.

Spojení: 1) ze stanic metra (C) Opatov nebo (A) Želivského autobusem č.213 do zastávky Chodovec
  2) ze stanice metra (C) Chodov autobusem č.115 do zastávky Keblovská

Členské schůzky spojené s přednáškami v roce 2004 :

       
27.01.2004   M.Fiala Erbovní listiny SÚA II.
       
24.02.2004   A.Šrejber Heraldické konvoluty z knihovny Em.hr.z Waldsteina 
       
23.03.2004   S.Hošťálek Přemysl Otakar II. a Rudolf Habsburský
       
20.04.2004   V.Pouzar Databáze nositelů rakouských řádů
       
25.05.2004   E.Konopásek Francouzská heraldika
       
22.06.2004     Valná hromada
       
21.09.2004   A.Malinovský
P.R.Pokorný
Znaková galerie hradu Roštejn
       
26.10.2004   J.Županič    Nádherní a Nádherní z Borutína
       
23.11.2004   P.Tibytancl  Heraldika na zámku v Kuníně
       
14.12.2004   V.Pouzar  Gothajské almanachy jako heraldický pramen

 

Přednášky konané dne 27.01.,24.02. a 20.04.2004 se z technických důvodů uskutečnily
v
Archivu hl.m. Prahy na Chodovci (Praha 4 - Chodov). Sraz účastníků byl v 17.30 hod. ve vstupní hale.

Spojení: 1) ze stanic metra (C) Opatov nebo (A) Želivského autobusem č.213 do zastávky Chodovec
  2) ze stanice metra (C) Chodov autobusem č.115 do zastávky Keblovská

Členské schůzky spojené s přednáškami v roce 2003 :

       
25.02.2003   J.Hrdlička Komunální symbolika ve sbírkách typářů II.
       
25.03.2003   J.Županič K problematice renobilitací v Rakousku-Uhersku
       
29.04.2003   P.R.Pokorný Strahovská sbírka pečetí
       

27.05.2003

    Valná hromada
       
23.09.2003   P.R.Pokorný Filigrány a heraldika
       
21.10.2003   S.Hošťálek Karel Smělý, poslední vévoda Burgundský
       
18.11.2003   L.Forman Počátky knihtisku ve Střední Evropě
       

16.12.2003

  M.Fiala Erbovní listiny SÚA I.

 

Přednášky konané dne 25.02. a 16.12.2003 se z technických důvodů uskutečnily
v
Archivu hl.m. Prahy na Chodovci (Praha 4 - Chodov). Sraz účastníků byl v 17.30 hod. ve vstupní hale.

Spojení: 1) ze stanic metra (C) Opatov nebo (A) Želivského autobusem č.213 do zastávky Chodovec
  2) ze stanice metra (C) Chodov autobusem č.115 do zastávky Keblovská

Členské schůzky spojené s přednáškami v roce 2002 :

       
19.02.2002   P.R.Pokorný Provinciální kniha české cirkarie
       
19.03.2002   S.Hošťálek Řád tří roun
       
30.04.2002   J.Hrdlička Heraldika hr.von Goltz
       
28.05.2002   P.Tybitancl Vývody - česká heraldika a genealogie
       

25.06.2002

    Valná hromada
       
24.09.2002   P.R.Pokorný Sáčková vazba v heraldice
       
22.10.2002   P.Stehlík Restituční problémy české a moravské šlechty
       
19.11.2002   P.Stehlík Heraldické a funerální památky Brna
       
17.12.2002   J.Hrdlička Komunální symbolika ve sbírkách typářů

 

Přednáška konaná dne 17.12.2002 se z technických důvodů uskutečnila
v
Archivu hl.m. Prahy na Chodovci (Praha 4 - Chodov). Sraz účastníků byl v 17.30 hod. ve vstupní hale.

Spojení: 1) ze stanic metra (C) Opatov nebo (A) Želivského autobusem č.213 do zastávky Chodovec
  2) ze stanice metra (C) Chodov autobusem č.115 do zastávky Keblovská

Členské schůzky spojené s přednáškami v roce 2001 :

       
30.1.2001   P.R.Pokorný Heraldika Pražských arcibiskupů III.
       
27.2.2001   P.Tybitancl Heraldika Toskánského paláce
       
27.3.2001   J.Jásek Z cechovní heraldiky
       
24.4.2001   A.Malinovský Heraldika v kostele sv.Martina ve zdi
       
29.5.2001   J.Oulík K výročí genealoga Wunschwitze
       
26.6.2001     Valná hromada
       
25.9.2001   P.R.Pokorný Znak Žďárských ze Žďáru
       
23.10.2001   P.Tybitancl Rodokmen Colloredo-Mannsfeldů
       
20.11.2001   J.Hrdlička Presentace CD-ROMu - Erbovní listiny
       
18.12.2001   J.Bada Rod Badů v zahraničí

 

Přednáška konaná dne 20.11.2001 se z technických důvodů uskutečnila
v
Archivu hl.m. Prahy na Chodovci (Praha 4 - Chodov). Sraz účastníků byl v 17.30 hod. ve vstupní hale.

Spojení: 1) ze stanic metra (C) Opatov nebo (A) Želivského autobusem č.213 do zastávky Chodovec
  2) ze stanice metra (C) Chodov autobusem č.115 do zastávky Keblovská

Členské schůzky spojené s přednáškami v roce 2000 :

       
22.2.2000   P.R.Pokorný P.M.Vítězná - znakové památky
       
21.3.2000   S.Kasík Nej.číšník král.českého v rodě pánů z Vartemberka
       
18.4.2000   P.Sedláček Znak císařství rakouského
       
23.5.2000   M.Krucký O erbu vladyků z Braškova
       
20.6.2000     Valná hromada
       
26.9.2000   P.R.Pokorný Heraldika Pražských arcibiskupů I.
       
24.10.2000   P.R.Pokorný Heraldika Pražských arcibiskupů II.
       
21.11.2000   J.Oulík Nově objevené náhrobky v Týnském chrámu
       
19.12.2000   S.Hošťálek - P.Tybitancl Ukázky z vývodů české šlechty

Členské schůzky spojené s přednáškami v roce 1999 :

       
23.2.1999   P.Preiss Pietas bavarica triumphans -
- Bílá hora z bavorského a císařského pohledu
       
23.3.1999   P.Mašek Zámecké knihovny v Čechách a na Moravě
       
20.4.1999   P.R.Pokorný Nobilitační listiny karlštejnských děkanů
       
25.5.1999   P.Sedláček Pernštejnské pečeti
       
22.6.1999     Valná hromada
       
19.10.1999   P.R.Pokorný Erbovní listiny vyšehradských děkanů
       
16.11.1999   S.Hošťálek Návštěvy císaře Františka Josefa I. v Čechách
       
14.12.1999   J.Jásek - J.Hrdlička Evidence cechovních pečetidel v Archivu hl.m.Prahy

Členské schůzky spojené s přednáškami v roce 1998 :

       
13.1.1998   P.R.Pokorný Jiří Bartold Pontan z Breitenbergu
       
17.2.1998   A.Malinovský Erbovní měšťané Rakovníka
       
17.3.1998   P.Sedláček Konces nejvyšších úředníků
       
21.4.1998   Z.Hazlbauer-P.R.Pokorný Dračí řád císaře Zikmunda
       
19.5.1998   D.Čumlivski Pouzdro pečeti Majestátu císaře Rudolfa II.
       
16.6.1998     Valná hromada
       
22.9.1998   P.R.Pokorný Mecenáš renesančního oltáře
       
20.10.1998   J.Koloc Fragment znakové galerie
       
17.11.1998   P.R.Pokorný Z cisterciánské heraldiky
       
8.12.1998   T.Konečný Emblematika