O HERALDICKÉ Společnosti v praze

Znak Heraldické společnosti v Praze

Heraldická společnost v Praze
Association for Heraldry in Prague
Heraldische Gesellschaft in Prag

V Heraldické společnosti v Praze se již přes 40 let scházejí zájemci o heraldiku (Výbor České numismatické společnosti projevil porozumění pro nutnost vývoje české heraldiky a svým rozhodnutím ze dne 10. června 1974 dal souhlas k ustavení pobočky s názvem Heraldický klub České numismatické společnosti). Společnost pro své členy každoročně vydává Heraldickou ročenku o rozsahu cca 250 stran, kde členové publikují své práce nejen z oboru heraldiky. Členem Společnosti se může stát každý zájemce o tento obor pomocných věd historických. Členství je vázané pouze každoročním odběrem Heraldické ročenky.
Členský příspěvek činí od 1.1.2023
minimálně 400,-Kč ročně a je a je splatný do 30. dubna daného roku. Částka je včetně poštovného a balného. Fyzické osoby 400,-Kč ročně a více (výše je dobrovolná, děkujeme za příspěvek dle Vašich možností).
Právnické osoby 400,-Kč ročně.

 

Heraldická společnost v Praze, registrovaný spolek, registrovaná u Městského soudu v Praze, obchodní rejstřík, v oddílu I., vložka číslo 469.

Staňte se proto naším členem.

 

Pokyn pro placení členského příspěvku HSP:

 Členský příspěvek ve výši minimálně 400,-Kč zaplaťte prosím na číslo účtu 2002440973/2010 (Fio banka). Variabilním symbolem je Vaše členské číslo. Pokud členské číslo neznáte, obraťte se na níže uvedenou adresu a bude Vám zasláno: heraldika1974@seznam.cz

Stanovy HSP - novelizace ze dne 31.1.2023
Organizační řád HSP - návrh ze dne 31.1.2023

Vedení Heraldické společnosti v Praze :

Výbor Heraldické společnosti v Praze - statutární orgán :
     
Předseda HSP :   Daniel Lang
Tel: +420 702 400 599
Místopředseda :  

Ing. Petr Kropáček

Tajemník :   Anton F.Malinovský
     
     

Kontrolní komise Heraldické společnosti v Praze – kontrolní orgán :

 

Předseda komise :   PhDr. Jakub Hrdlička
Člen komise :   PhDr. Jaroslav Tovačovský
Člen komise :   Jan Koloc
     
     

Redakční rada Heraldické ročenky :

 
Vedoucí redaktor :   Anton F.Malinovský
Člen rady :   Ing. Petr Kropáček
Člen rady :   Daniel Lang