Heraldické ročenky

Obsah Heraldické ročenky 2011 :
Vyšla v lednu 2012.
Ročenka má 176 str., pevnou vazbu a 32 stran vložené barevné přílohy na křídovém papíře a množství černobílých reprodukcí v textu.

 

HR - 2011

      OBSAH

cena

       
        ČLÁNKY A STUDIE:
    Jan Loch

 

Heraldické památky v chrámu sv. Jakuba Většího v Jičíně, s. 7

    Vladivoj Tomek   Heraldické památky Černovic, s. 15
    Stanislav Hošťálek   Dvě zapomenuté české královny, s. 29
    Pavel R. Pokorný   Kapitoly z pražské heraldiky (Palác pánů z Hradce – Tumba knížete Vratislava – Nejstarši erbovni galerie), s. 38
    Pavel R. Pokorný   Heraldická mozaika (Erbovni galerie v kostele sv. Jilji v Milevsku – Dosud tajemná erbovní galerie – Pozoruhodná aliance – Liechtenstein – Johann Wolfgang von Goethe – Jan šlechtic Hlaváček – Max von Sydow – Herbert von Karajan), s. 69
    Pavel R. Pokorný   Heraldická mozaika
(Vývod Petra Cíle ze Svojšic - 400 let od vymření pánů z Rožmberka - K erbu pánů z Kunštátu - Poslední vévodství v Čechách - Kaple na Zvíkově - Ještě k erbu pánů z Ústí - MUDr. Jan Kop z Raumenthalu – Znaky v rotundě v Holubicích - Guillen de San Clemente - Nastassja Kinski)
, s. 74
    Pavel R. Pokorný   Kapitoly z cirkevní heraldiky (Opomenutá verze znaku kardinála Dietrichsteina – Kapitula v Mikulově – Skrytá církev – Bl. Pavol Peter Gojdič OSBM – Nový biskup v Hradci Kralove – Nejstarší český biskup zemřel – Stav duchovní v Čechách – Klobouky apoštolskych protonotářů – Jak má být kreslena berla – Znak děkanství ve Světlé nad Sázavou – Znovu oživený znak), s. 50
    Marek Starý   Rytíři a pochybní rytíři Slavkovští ze Skalice a Šonova, s. 60
    Vladivoj Tomek   Od Nolteho k sv. p. Dewaldt, s. 82
    Jaroslav Tovačovský   Říšský knížecí a hraběcí titul udělený některým šlechticům Ruské říše, s. 85
    Jan Županič   Popper z Podhrágy, s. 148
         
         
        Resumé / Resümee, s. 154
         
        DROBNÉ PŘÍSPĚVKY:
    Roman Klimeš   Příspěvky pro heraldickou ročenku, s. 157
    Pavel R. Pokorný   Doplněk k Heraldické ročence 2010, s. 157
    Jiří J.K. Nebeský   Znak Filipa z Penčic, s. 157
    Roman Klimeš   24. mezinárodní vexilologický kongres, s. 158
    Roman Klimeš  

30. mezinárodní genealogický a heraldický kongres, s. 160

    Jan Loch   Ocenění našeho člena, s. 161
    Jan Loch   Životní jubileum, s. 161
    Pavel R. Pokorný   Miroslav Gleitek: Súčasná církevná heraldika v tvorbe Zdenka G. Alexyho,s. 162
         
        ZPRÁVY:
       

Vladivoj Tomek: Výběrová bibliografie heraldické a genealogické literatury,       s. 163

        Zpráva o činnosti výboru HSP za období od 15.června 2010 do 28. června 2011, s. 164
       

Zápis z valné hromady Heraldické společnosti v Praze ze dne 28. června 2011, s. 165

        Přednášky Heraldické společnosti v Praze v roce 2011, s. 165
        Výstava Heraldika a vexilologie, s. 166
         
        Nabídky publikací, s.167