Heraldické ročenky

Obsah Heraldické ročenky 2019 :
Vyšla v březnu 2019.
Ročen
ka má 144 str., pevnou vazbu a 32 stran vlo
žené barevné přílohy na křídovém papíře a množství černobílých reprodukcí v textu.

 

HR - 2019

      OBSAH

cena

       
        STUDIE & ČLÁNKY:
    Stanislav Hošťálek

 

Krátký životní osud Jana Zhořeleckého
strana 7–16, barevná obrazová příloha I

    Jan Loch  

Hudba a heraldika
strana 17–34, barevná obrazová příloha I–VII

    Vladivoj Tomek   Erby Bachofenů z Echtu
strana 35–39, barevná obrazová příloha VIII–IX
    Vladivoj Tomek   Rod Wenzel-Sternbach zum Stock und Luttach v Čechách a na Moravě
strana 40–51, barevná obrazová příloha XXXII
    Jan Županič   Rod Banfieldů v rakouských dějinách
strana 52–65, barevná obrazová příloha IX
    Josef Skřivánek   Pamětní a náhrobní desky litoměřických biskupů
v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích

strana 66–80, barevná obrazová příloha X–XIX
    Petr Kropáček   Heraldické památky v Uherčicích
strana 81–92, barevná obrazová příloha XX–XXV
    Petr Kropáček   Erby majitelů Uherčic
strana 93–127, barevná obrazová příloha XXVI–XXXI
    Jan Loch   Zaniklá heraldická památka
strana 128–130, barevná obrazová příloha XIX
         
        RESÜMEE
strana 131
         
        Výběrová bibliografie heraldické a genealogické literatury (V. Tomek), strana 132
         
        ZPRÁVY HERALDICKÉ SPOLEČNOSTI V PRAZE
        Zápis z valné hromady Heraldické společnosti v Praze (V. Tomek), strana 133
        Zpráva o činnosti výboru Heraldické společnosti v Praze
za období od 27.června 2017 do 26.června 2018
(V. Tomek), strana 133-134
        Pokyny pro autory příspěvků do Heraldické ročenky (J. Loch), strana 134
        Termíny přednášek Heraldické společnosti v Praze v roce 2018 (V. Tomek), strana 135
        Nabídka publikací Heraldické společnosti v Praze, strana 136-143